Kringtjänster för det
markförlagda VA-nätet

Våra tjänster

1_0011_rotfrasning

Rotfräsning

Vi kan utför rotskärningen på ledningar med dimension från 110 till 600. Beroende på ledningens material eller skick kan vi använda dysor som enbart skär med vatten eller fräser med kedjor för att få bästa resultat.

1_0000_spolning

Spolning/Slamsugning

Vi kan utför rotskärningen på ledningar med dimension från 110 till 600. Beroende på rörets ledningens material eller skicka så kan vi använda dysor som enbart skär med vatten eller fräser med kedjor för att få bästa resultat.

1_0006_ledningsinspektion

Ledningsinspektion

Vi filmar ledningar från dimension 110 till dimension 2000 - upp till 500 meter långa ledningar. Befintliga och nylagda ledningar med full dokumentation.

1_0007_satelitfilmning

Satellitfilmning

Med hjälp av en rörål på kameravagnen så kan vi filma serviceledningar upp till 30 m in till varje fastighet för att få en helhetsbild av hur ledningar se ut i ett område. Dimensioner 200-1200. Spill- och dagvatten.

1_0008_lacksokning

Läcksökning

Med hjälp av vår utrustning så kan vi leta efter läckor på vattenledningar och avlopp.

1_0009_deformationsmatning

Deformationsmätning/
Ovalitetsmätning

Vi kan utföra ovalitetsmätning från dimension 160 till 1400. Utrustningen är försedd med ringlaser som mäter av och fotograferar ledningen. Efter avslutat jobb så lämnar vi full dokumentation.

1_0010_tryckmatning

Tryck och täthetsprovning

Vi kan genomföra tryck- och täthetsprövning både på vatten och avloppsledningar

1_0001_inmatning

Inmätning

Snabbt och smidigt kan vi hjälpa kunder med inmätning av dag- och avlopps-ledningar, vattenledningar och brunnar.

1_0002_brunnstomning

Brunnstömning

Tömning av alla typer av dagvattenbrunnar för att få rätt funktionalitet. Vi kan även hjälpa till med att säkra upp brunnen med fallskydd om det saknas

1_0003_brunninspektion

Brunnsinspektion

Kameran vi använder filmar och fotar från marknivå ner till vaggan. Filmningen visar sprickor, läckage och andra skador som kan behöva åtgärdas. All dokumentation lagras digital.

1_0004_utredning

Utredning

Med en komplett maskinpark så kan vi hjälpa till med utredningar inom all typ av VA-ledningar.

1_0005_atgard

Åtgärd

Med lång erfarenhet kan vi hjälpa till med olika typer av åtgärdsförslag baserat på vad utredningen visar.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller för en offert!​

AB Svensk VA-Tjänst 

Med många år i branschen, stor kompetens och höga kvalitetskrav erbjuder vi tjänster inom vatten, rör och avlopp.


Våra tjänster

Inmätning
Utredning
Åtgärd
Brunnsinspektion
Läcksökning
Tryck & täthetsprovning
Ledningsinspektion

 

Deformationsmätning/

Ovalitetsmätning

Satelitfilmning
Spolning/Slamsugning
Rotfräsning
Brunnstömning

Kontakta oss

031-39 09 260
Backa Strandgata 14,
Hisings Backa, Sweden
SSRG-En-del-av-Negativ